De Rijksoverheid stimuleert de overgang naar een circulaire bouweconomie met diverse subsidiemogelijkheden voor onderzoek, ontwikkeling, praktijk- en demonstratieprojecten, evenals de marktintroductie van innovaties. Op deze pagina vindt u een overzicht van regelingen die momenteel openstaan of op korte termijn beschikbaar worden gesteld.

Regelingen die op korte termijn worden opengesteld

 1. MOOI-regeling
  • Projecten moeten gericht zijn op samenwerkingsverbanden (consortiums) met minimaal 3 ondernemingen rondom elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.
  • Meer over MOOI-regeling
 2. DEI+ regeling
  • Biedt ruimte aan pilot- en demonstratieprojecten op diverse thema’s, waaronder energie-efficiëntie en circulaire economie.
  • Meer over DEI+ regeling
 3. VEKI-regeling
 4. Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Regelingen die momenteel openstaan voor aanvragen

 1. Topsector Energie (TSE) Industrie regeling
 2. MIA\Vamil en EIA regelingen
 3. WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)
 4. DHI-regeling
  • Subsidie voor demonstratieprojecten en investeringsvoorbereidingsprojecten voor exporteurs.
  • Meer over DHI-regeling
 5. Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)
  • Bedoeld voor amateursportorganisaties voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties.
  • Meer over BOSA-regeling

Relevante Samenwerkingsprogramma’s

 1. NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
  • Biedt financiële instrumenten voor onderzoek en samenwerkingsprogramma’s.
  • Meer over NWO
 2. BTIC (Bouw en Techniek Innovatie Centrum)
  • Coördineert langjarige publiek-private onderzoeksprogramma’s, waaronder circulaire bouw en infrastructuur.
  • Meer over BTIC
 3. Nationale Milieudatabase (NMD)
  • Maakt eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken mogelijk.
  • Meer over NMD

Provinciale Bijdragen

Diverse provincies dragen bij aan circulaire projecten via programma’s als EFRO, MIT en Interreg. Ze bieden ook specifieke provinciale subsidies aan, zoals: