Maatregelen producten

Maak de circulaire economie
technisch haalbaar
Maak een afspraakLinkedin

Inhoudsopgave

Klik op onderstaande vakken om naar de juiste pagina te gaan.

Maatregelen producten

Maatregelen<br />
voor (technische)<br />
producteigenschappen

Maatregelen voor (technische) producteigenschappen, bron: Copper8

Technische en inhoudelijke maatregelen sturen de technische kenmerken van een product, zoals standaardisatie en reparatiehandleidingen. Deze acties vergemakkelijken de implementatie van een circulaire economie en kunnen de kosten voor circulaire processen verminderen doordat materialen en producten gemakkelijker kunnen worden hergebruikt.

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de maatregelen met betrekking tot de technische implementatie van maatregelen en welke fase van de R-ladder hiermee wordt verbeterd, daarnaast onderzoeken we de aangeduide impact en complexiteit bij de implementatie van deze maatregelen. Hierbij maken wij gebruik van het document opgesteld door Copper8.

I1 Productstandaardisatie

Rethink (R1), Reuse (R3) – Repurpose (R7)

Door producten en onderdelen te standaardiseren, wordt het mogelijk om bijvoorbeeld dezelfde type batterijen te gebruiken voor diverse elektronische apparaten. Dit betekent dat een lege batterij in een apparaat vervangen kan worden door een nieuwe batterij van hetzelfde type, waardoor het product langer kan worden gebruikt en er minder behoefte is aan nieuwe apparaten. Standaardisatie vergemakkelijkt ook het gebruik van dezelfde type filters in verschillende merken en modellen van auto’s, waardoor het vervangen van filters bij onderhoud efficiënter en duurzamer wordt.

 

 

Rethink

Als producten beter op elkaar aansluiten, hebben consumenten minder producten nodig. Neem bijvoorbeeld het homogeniseren van aansluitingen op computers en telefoons. Hierdoor hoeven consumenten geen aparte randapparatuur aan te schaffen voor elk apparaat. Een goed voorbeeld hiervan is de USB-standaard voor computers, een initiatief waar ook de Europese Commissie op wil voortbouwen door het te implementeren voor opladers.

Reuse en repurpose

Homogene producten en componenten kunnen gemakkelijker worden hergebruikt, omdat het arbeidsintensieve proces van hergebruik meer gestandaardiseerd wordt. Neem het standaard bruine Nederlandse bierflesje als voorbeeld: deze standaard fles maakt het mogelijk voor brouwerijen om elkaars flessen te accepteren en opnieuw te vullen. Een vergelijkbaar principe kan worden toegepast op andere glazen verpakkingen.

Dit principe geldt ook voor herbestemming: het gebruik van afgedankte batterijen uit elektrische auto’s als systeembatterijen is momenteel technisch uitdagend. Door bepaalde aspecten van batterijen te standaardiseren, wordt het eenvoudiger om de conditie van een batterij te controleren en daarmee hergebruik mogelijk te maken.

Repair & refurbish

Homogene producten zijn makkelijker te repareren omdat de benodigde handelingen vergelijkbaar of identiek zijn voor elk product. Dit betekent dat reparateurs niet steeds nieuwe procedures hoeven te leren of op te zoeken voor elk product. Bovendien kunnen ze hetzelfde gereedschap en reserveonderdelen gebruiken voor verschillende producten.

Over Vincent Moleveld

Circulaire economie specialist

Ik zou mezelf omschrijven als iemand die gericht is op het vinden van oplossingen en resultaten, snel kan aanpassen en effectief kan samenwerken. Ik ben analytisch, creatief en gericht op klanten en opdrachtgevers. Ik ben overtuigend en in staat om informatie op verschillende niveaus over te brengen. Ik kan een onafhankelijke mening vormen zonder beïnvloed te worden door anderen. Ik krijg energie van complexe organisatorische en procesmatige vraagstukken.

Aangezien ik graag een positieve bijdragen wil leveren aan onze wereld ben ik mij gaan specialiseren in de circulaire economie, met als doel deze kennis over te dragen binnen organisaties/project teams.

Bedrijven waarmee ik heb gewerkt!

Nieuws & Updates

Duurzaam bouwen: Het belang van demontage en hergebruik in de bouwsector.

Het concept van demontabel bouwen wint snel aan belang binnen de bouwsector vanwege de groeiende behoefte aan duurzaamheid en efficiënt gebruik van middelen. Dit artikel verkent de essentie van demontage, de voordelen van hergebruik en de impact ervan op de evolutie...

De Rol van Nieuwe Materialen voor Circulair Bouwen

De bouwsector ondergaat een revolutie door de integratie van nieuwe materialen en innovaties die een cruciale rol spelen in de verschuiving naar circulair bouwen. Dit artikel onderzoekt en benadrukt de impact van innovatieve materialen op duurzaamheid en hoe deze...

Circulaire Steden: Stedelijke Planning voor een Circulaire Economie

Steden, als centra van menselijke activiteit, spelen een cruciale rol in de overgang naar een circulaire economie. Stedelijke planning kan de motor zijn voor duurzame veranderingen, waarbij circulaire principes worden geïntegreerd om efficiënt gebruik van hulpbronnen,...

Circulaire Designprincipes: Richtlijnen voor Duurzaam Productontwerp

Het ontwerp van producten speelt een cruciale rol in de overgang naar een circulaire economie. Circulaire designprincipes vormen de ruggengraat van duurzaam productontwerp, gericht op het minimaliseren van afval, het verlengen van levenscycli en het maximaliseren van...

Circulaire Bedrijfsmodellen: Innovatie voor een Duurzame Economie

In een tijdperk waarin duurzaamheid en milieubehoud centraal staan, verschuift de focus van traditionele lineaire bedrijfsmodellen naar circulaire bedrijfspraktijken. Deze nieuwe benadering van economische activiteiten heeft als doel de productie en consumptie te...

Subsidiemogelijkheden voor Circulaire Bouwprojecten: Overzicht van Huidige en Toekomstige Regelingen

De Rijksoverheid stimuleert de overgang naar een circulaire bouweconomie met diverse subsidiemogelijkheden voor onderzoek, ontwikkeling, praktijk- en demonstratieprojecten, evenals de marktintroductie van innovaties. Op deze pagina vindt u een overzicht van regelingen...

Strategieën voor Circulair Ontwerp

Om een product volledig circulair te maken, is het van essentieel belang om circulariteit te integreren in alle aspecten van het ontwerp. Circulair ontwerp omvat niet alleen de functie van het product, maar ook de oorsprong van grondstoffen en energie voor fabricage,...

R-ladder – Strategieën van circulariteit

De R-ladder, die de niveaus van circulariteit aangeeft, biedt zes treden (R1 tot R6) die verschillende strategieën van circulariteit vertegenwoordigen. Hogere strategieën op de ladder leiden tot meer besparing van grondstoffen. Hoe hoger een strategie op de R-ladder...