R-Ladder

Hoger in de ladder, leidt tot meer CO2 reductie
Maak een afspraakLinkedin

Inhoudsopgave

Klik op onderstaande vakken om naar de juiste pagina te gaan. 

R-Ladder

Het streven van de Nederlandse overheid is om tegen 2030 de helft minder nieuwe grondstoffen te gebruiken, en uiteindelijk in 2050 volledig over te gaan naar een circulaire economie. Ook de Europese Commissie heeft de circulaire economie omarmd. Desondanks blijft Nederland achter op schema om deze doelen te bereiken.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ligt de focus in Nederland te veel op het laagwaardig recyclen, en zijn de genomen maatregelen te vrijblijvend en vrijwillig (Integrale Circulaire Economie Rapportage). Het Rijksbrede Programma Circulaire Economie concentreert zich hoofdzakelijk op het wegnemen van regelgeving die innovatie belemmert, maar besteedt minder aandacht aan beleid dat de circulaire economie rechtstreeks stimuleert.

Nieuw beleid

Het nieuwe beleid dient gericht te zijn op het verhogen van de circulariteit naar hogere niveaus, zoals aangegeven op de R-ladder (zie onderstaande figuur). Deze maatregelen zijn bedoeld om obstakels voor circulaire ondernemers weg te nemen en tegelijkertijd een verantwoorde omgang met grondstoffen te bevorderen. Bovendien dragen deze maatregelen bij aan het versterken van zowel de Nederlandse als de Europese economieën tegen internationale leveringsrisico’s.

R-Ladder Millfield Consultancy

Maatregelen combineren

Effectief beleid voor de circulaire economie omvat een combinatie van inhoudelijke, procesgerichte en financiële maatregelen. Het realiseren van een circulaire economie vereist niet alleen dat circulariteit technisch mogelijk is, maar ook dat deze goed verankerd is in wet- en regelgeving en bovendien economisch aantrekkelijk is. De randvoorwaarden die nodig zijn om een circulaire economie te verwezenlijken, zijn momenteel onvoldoende gestructureerd. Het is onwaarschijnlijk dat de ‘markt’ op korte termijn deze randvoorwaarden kan creëren. Daarom is overheidsingrijpen noodzakelijk.

Hoewel de maatregelen in de roadmap voor de circulaire economie ambitieus lijken, zijn ze essentieel om zowel onze klimaat- als circulaire doelstellingen te behalen. De uitvoering van deze maatregelen stelt Nederland in staat om vooruit te lopen op circulaire ontwikkelingen binnen de Europese Unie (EU) en op de internationale markt. Hierdoor kan Nederland zich profileren als gidsland op het gebied van de circulaire economie.

Klik op de linkjes om naar de pagina’s te gaan waar de technische, organisatorische en economische maatregelen uitvoerig worden behandeld. Hierbij wordt gekeken naar twee belangrijke onderdelen: Impact van de maatregel t.o.v. bijdragen aan klimaatdoelstellingen en de complexiteit van het invoeren van de maatregel. 

Over Vincent Moleveld

Circulaire economie specialist

Ik zou mezelf omschrijven als iemand die gericht is op het vinden van oplossingen en resultaten, snel kan aanpassen en effectief kan samenwerken. Ik ben analytisch, creatief en gericht op klanten en opdrachtgevers. Ik ben overtuigend en in staat om informatie op verschillende niveaus over te brengen. Ik kan een onafhankelijke mening vormen zonder beïnvloed te worden door anderen. Ik krijg energie van complexe organisatorische en procesmatige vraagstukken.

Aangezien ik graag een positieve bijdragen wil leveren aan onze wereld ben ik mij gaan specialiseren in de circulaire economie, met als doel deze kennis over te dragen binnen organisaties/project teams.

Bedrijven waarmee ik heb gewerkt!

Nieuws & Updates

Duurzaam bouwen: Het belang van demontage en hergebruik in de bouwsector.

Het concept van demontabel bouwen wint snel aan belang binnen de bouwsector vanwege de groeiende behoefte aan duurzaamheid en efficiënt gebruik van middelen. Dit artikel verkent de essentie van demontage, de voordelen van hergebruik en de impact ervan op de evolutie...

De Rol van Nieuwe Materialen voor Circulair Bouwen

De bouwsector ondergaat een revolutie door de integratie van nieuwe materialen en innovaties die een cruciale rol spelen in de verschuiving naar circulair bouwen. Dit artikel onderzoekt en benadrukt de impact van innovatieve materialen op duurzaamheid en hoe deze...

Circulaire Steden: Stedelijke Planning voor een Circulaire Economie

Steden, als centra van menselijke activiteit, spelen een cruciale rol in de overgang naar een circulaire economie. Stedelijke planning kan de motor zijn voor duurzame veranderingen, waarbij circulaire principes worden geïntegreerd om efficiënt gebruik van hulpbronnen,...

Circulaire Designprincipes: Richtlijnen voor Duurzaam Productontwerp

Het ontwerp van producten speelt een cruciale rol in de overgang naar een circulaire economie. Circulaire designprincipes vormen de ruggengraat van duurzaam productontwerp, gericht op het minimaliseren van afval, het verlengen van levenscycli en het maximaliseren van...

Circulaire Bedrijfsmodellen: Innovatie voor een Duurzame Economie

In een tijdperk waarin duurzaamheid en milieubehoud centraal staan, verschuift de focus van traditionele lineaire bedrijfsmodellen naar circulaire bedrijfspraktijken. Deze nieuwe benadering van economische activiteiten heeft als doel de productie en consumptie te...

Subsidiemogelijkheden voor Circulaire Bouwprojecten: Overzicht van Huidige en Toekomstige Regelingen

De Rijksoverheid stimuleert de overgang naar een circulaire bouweconomie met diverse subsidiemogelijkheden voor onderzoek, ontwikkeling, praktijk- en demonstratieprojecten, evenals de marktintroductie van innovaties. Op deze pagina vindt u een overzicht van regelingen...

Strategieën voor Circulair Ontwerp

Om een product volledig circulair te maken, is het van essentieel belang om circulariteit te integreren in alle aspecten van het ontwerp. Circulair ontwerp omvat niet alleen de functie van het product, maar ook de oorsprong van grondstoffen en energie voor fabricage,...

R-ladder – Strategieën van circulariteit

De R-ladder, die de niveaus van circulariteit aangeeft, biedt zes treden (R1 tot R6) die verschillende strategieën van circulariteit vertegenwoordigen. Hogere strategieën op de ladder leiden tot meer besparing van grondstoffen. Hoe hoger een strategie op de R-ladder...